Doučování češtiny
"Vzdělání je schopnost porozumět druhým." J. W. Goethe

Dobrý den,

na těchto stránkách najdete nabídku individuálního doučování češtiny, základů angličtiny a francouzštiny, pomoc s přípravou k maturitní zkoušce z češtiny, angličtiny a dějin umění a k přijímacím zkouškám na bohemistické obory vysokých škol.

Naleznete zde i nabídku překladatelských služeb z angličtiny do češtiny a z češtiny do angličtiny.
Možná je i konzultace slohových prací a stylistická průprava.


Babeta Jílková, 2012